Advocaat ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet, het zal je maar gebeuren. Een tijd terug kwam een werknemer (met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd) op bezoek. Hij had van zijn werkgever te horen gekregen dat hij niet meer terug hoefde terug te komen en dat het  zijn laatste dag was omdat de werkgever hem zat was. Hij had duidelijk een advocaat voor  ontslag op staande voet nodig.

Een ontslag dat direct ingaat, noemen we ook wel een ontslag op staande voet. In Hollywood films zie je regelmatig dat iemand te horen krijgt: ‘you’re fired’. Vervolgens zie je dat hij of zij met een kartonnen doos met zijn eigen spullen naar huis gaat. In Nederland werkt het anders en kan een ontslag op staande voet enkel plaatsvinden als er sprake is van een dringende reden. Ontslag op staande voet wordt ook wel een paardenmiddel of ultimum remedium genoemd.

Dringende reden voor ontslag op staande voet

Voor een ontslag op staande voet moet er sprake zijn van een dringende reden. Een dringende reden is bijvoorbeeld diefstal van de baas; bijvoorbeeld een boekhouder die geld naar eigen rekening overboekt, kan op staande voet ontslagen worden vanwege een dringende reden.

Andere dringende redenen zijn:
• geweldsincidenten, bijvoorbeeld het slaan van de directeur
• Werkweigering (meermaals)
• ernstige onbekwaamheid voor het uit te voeren werk
• schending van de geheimhoudingsplicht

Onverwijldheid, er dient direct gehandeld te worden

Verder dient een werkgever nadat hij weet van de dringende redenen, een werknemer direct te ontslaan. Dus als een werknemer de directeur heeft geslagen en bedreigd, dan moet de werkgever direct overgaan tot ontslag en de reden vermelden. Dit wordt onverwijldheid genoemd. Als er te lang tussen zit, is dit een reden om het gegeven ontslag op staande voet ongedaan te maken ondanks dat er sprake is van een dringende reden.

Gevolgen voor een WW uitkering?

Een ontslag op staande voet heeft erg vergaande gevolgen. Allereerst is de werknemer die ontslagen wordt zijn baan kwijt. Daarnaast is er bij ontslag op staande voet sprake van een ontslag waarbij de werknemer schuld heeft aan het ontslag: dit heet verwijtbare werkeloosheid. Het gevolg hiervan is dat de werknemer geen recht heeft op een WW-uitkering. Laat u hieromtrent goed voorlichten door een advocaat gespecialiseerd in ontslag op staande voet.

 

Wat kan een advocaat voor mij doen bij een ontslag op staande voet?

Belangrijk is allereerst dat een werknemer schriftelijk aangeeft, dat hij zich beschikbaar stelt voor werk en dat hij het niet eens is met het ontslag op staande voet. Tot voor kort kon een werknemer hiermee zijn rechten veiligstellen.

Wil een werknemer het ontslag op staande voet van tafel vegen, dan moet hij binnen twee maanden actie ondernemen. Haast is dus geboden, want hier geldt ’te laat is te laat’. Na deze twee maanden is er geen verweer meer mogelijk. In veel gevallen is het ontslag op staande voet nog wel om te buigen naar een andere vorm van ontslag, waarbij een werknemer zijn recht op WW behoudt.

Tips van een advocaat bij ontslag voor werknemers

  • Schrijf een brief waarin u aangeeft dat u het oneens bent met het ontslag. Geef tevens aan dat u beschikbaar bent voor werk.
    Vroeger was dit genoeg maar sinds het nieuwe arbeidsrecht niet meer.
  • U dient binnen twee maanden een verzoek in te dienen bij de rechtbank.
  • Neem z.s.m. contact op met een arbeidsadvocaat zodat uw positie bekeken kan worden en het ontslag aangevochten kan worden.

Tips voor een werkgever die ontslag op staande voet wil toepassen bij een werknemer

• Laat u goed adviseren  door een advocaat voor ontslag op staande voet of er wel sprake is van een dringende reden;
• Wacht niet te lang, ga er geen paar nachtjes over slapen als u wil overgaan tot ontslag op staande voet, maar handel direct;
• Overweeg of er ook alternatieve methoden zijn om te komen tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst.