Aanzegplicht voor werkgever, werkgevers opgelet!

Gisteren kwam een werkgever naar mij toe, aangezien een werknemer hem mededeelde dat hij bij de opzegging van de arbeidsovereenkomst de aanzegplicht niet was nagekomen en moest betalen. Dus de eerste vraag van de werkgever was uiteraard, wat is de aanzegplicht voor werkgever precies?

De aanzegplicht

Op grond van de nieuwe arbeidswet geldt per 1 januari 2015 bij een arbeidsovereenkomst van zes maanden of meer een aanzegplicht voor de werkgever. Dit is een van de grote wijzigingen per 1 januari 2015 in het arbeidsrecht. Het is dus niet langer zo dat tijdelijke contracten van rechtswege, dus vanzelf eindigen zoals voor 1 januari 2015 het geval was.

Dat houdt in dat een werkgever één maand voor het einde van het dienstverband schriftelijk aan de werknemer moet mededelen of het dienstverband zal worden beëindigd danwel wordt voortgezet en zo ja onder welke voorwaarden. Dus als een arbeidsovereenkomst 1 december 2015 zal eindigen moet uiterlijk 1 november 2015 een brief naar de werknemer uitgaan.

De sanctie op te laat opzeggen van een bepaalde tijd contract of helemaal niet opzeggen is een dag loon per dag dat de werkgever te laat is met opzeggen tot een maximum boete van een maandsalaris. Wel eindigt de arbeidsovereenkomst op de overeengekomen datum, deze loopt dus niet door.

Tips voor werkgevers met betrekking tot de aanzegplicht voor werkgevers

  1. Het is belangrijk te Inventariseren welke arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd vanaf 1 februari 2015 af zullen lopen en dit in kaart te brengen.
  2. Zorg voor een handig systeem met automatische signalering twee maanden voor afloop van een arbeidsovereenkomst.
  3. Verstuur de brief aangetekend of laat een werknemer tekenen voor ontvangst, zodat over de ontvangst geen discussies ontstaan