Niet wijzigingsbeding in convenant

Niet wijzigingsbeding en beperkt wijzigingsbeding

Gelukkig eindigt niet elke scheiding in een vechtscheiding, maar worden regelmatig de afspraken vastgelegd in een overeenkomst die convenant genoemd wordt. Hierin worden zaken omtrent alimentatie, het huis, de verdeling van goederen opgenomen. Met betrekking tot de alimentatie wordt ook wel eens een niet wijzigingsbeding of beperkt wijzigingsbeding overeengekomen, zodat deze minder makkelijk kan worden gewijzigd.

Alimentatie wijziging van omstandigheden
Immers alimentatie kan gewijzigd worden indien er sprake is van een wijziging van omstandigheden. Een Wijziging van omstandigheden kan bijvoorbeeld zijn dat de alimentatieplichtige een kind krijgt, waardoor hij een zorgplicht heeft voor meerdere kinderen en als gevolg hiervan niet langer de draagkracht heeft om de vastgestelde alimentatie te kunnen voldoen. Een andere omstandigheid van wijziging van omstandigheden, zijn schulden die ontstaan zijn of het verlies van een baan.

Wat is een niet wijzigingsbeding?
Een niet wijzigingsbeding houdt in dat uw allebei zal afzien van de wettelijke mogelijkheid om op basis van veranderde omstandigheden de alimentatie te laten wijzigen door de rechter.

Stel dat de alimentatie op €1.800 per maand wordt vastgesteld, dan blijft deze in beginsel op € 1.800 staan gedurende de jaren. Wel wordt er vrijwel altijd geïndexeerd.

Wijzigingsmogelijkheden bij een niet wijzigingsbeding
Als u of de wederpartij meent dat dit beding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is of er heeft zich sinds de scheiding een (zeer) ingrijpende wijziging van de omstandigheden voorgedaan, dan kan de rechter wel verzocht worden om wijziging van alimentatie. Dit zal dan slechts in zeer uitzonderlijke situaties worden toestaan.  Sommige veranderingen zijn namelijk (echt) niet te voorzien.


Voorbeelden uit de jurisprudentie voor het wijzigen van een niet wijzigingsbeding
Er zijn maar enkele voorbeelden uit de jurisprudentie te noemen waarbij een wijziging wordt toegestaan. Eén van die voorbeelden is het verlies van uw baan, waarbij het u absoluut niet toe te rekenen valt dat u uw baan verliest.

Een ander voorbeeld uit de jurisprudentie is een noodgedwongen verhuizing naar het buitenland met minder gunstige fiscale mogelijkheden.

In feite blijkt uit de jurisprudentie dat u als alimentatieplichtige (absoluut) niet verwijtbaar mag zijn dat er een wijziging van omstandigheden voordoet waardoor de alimentatie aangepast moet worden.

Beperkt wijzigingsbeding
Bij een beperkt wijzigingsbeding vindt er alleen een wijziging plaats onder beperkte omstandigheden, zo kan bijvoorbeeld worden opgenomen dat het alimentatiebedrag nooit zal stijgen boven €1.800 onafhankelijk van de omstandigheden die zich in de toekomst voordoen.

Zowel bij een beperkt wijzigingsbeding als een niet wijzigingsbeding is het van belang dat u heel bewust bent van uw keuze en dat u zich goed laat inlichten door een familierecht advocaat.