Beperking wettelijke gemeenschap van goederen

beperking wettelijke gemeenschap van goederen

Op 28 maart 2017 is het wetsvoorstel beperking wettelijke gemeenschap van goederen door de Eerste Kamer aangenomen, maar wat houdt dit in voor u?

Het huidige systeem

Zoals de titel van het wetsvoorstel beperking wettelijke gemeenschap van goederen al beschrijft, wordt de gemeenschap van goederen beperkt. Op dit moment valt bij de gemeenschap van goederen alles wat men voor- en tijdens het huwelijk bezat in de ‘gemeenschappelijke pot’. Voorbeelden hiervan zijn: een erfenis, schenking of een testament.

Ook spaargelden en het inkomen van beide partijen behoren tot de gemeenschappelijke pot, evenals de schulden (voor of tijdens het huwelijk) van partijen.

Als men echter niet in gemeenschap van goederen wil trouwen, worden er voor het huwelijk of tijdens het huwelijk, huwelijkse voorwaarden opgemaakt bij de notaris. Huwelijkse voorwaarden zijn schriftelijke afspraken waarin eigen regels over de verdeling van bezittingen en schulden worden vastgelegd.

Uitzondering op de gemeenschap van goederen

Echter, zijn er wel een paar uitzonderingen op de hoofdregel. Door middel van een uitsluitingsclausule in bijvoorbeeld een testament of bij de schenking kunnen erfenissen en schenkingen niet in de gemeenschap van goederen terecht komen. Pensioen valt ook onder de uitzonderingen op de hoofdregel, maar bij een echtscheiding moet er wel een verdeling van pensioenrechten plaatsvinden (dit wordt ook wel pensioenverevening genoemd). Ook vallen verknochte goederen en schulden, deze zijn op een bijzondere manier verbonden aan iemand, niet onder de gemeenschap van goederen.

Het nieuwe systeem

Met de nieuwe wet trouw je niet meer automatisch in gemeenschap van goederen, maar trouw je in beperkte gemeenschap van goederen. Het uitgangspunt van dit wetsvoorstel is dat alleen hetgeen opgebouwd is door beide echtgenoten binnen de gemeenschap van goederen valt. De bezittingen en schulden die voor het huwelijk zijn verkregen vallen niet meer onder de gemeenschap van goederen.

Erfenissen en giften blijven hierbij privé en blijft bezit van de echtgenoot aan wie dit toebehoort. De wetswijziging ‘beperking wettelijke gemeenschap van goederen’ is alleen van toepassing op gemeenschap van goederen die na de inwerkingtreding van de wetswijziging zijn ontstaan. Voor bestaande gevallen geldt de huidige wetgeving.

Gevolgen na scheiding voor de beperkte gemeenschap van goederen

De nieuwe wet brengt consequenties met zich mee. Bij het scheiden worden er alleen maar goederen verdeeld die tijdens het huwelijk zijn verkregen. Het is dan ook belangrijk dat er bij de verdeling van goederen goed wordt gekeken naar welke goederen voor het huwelijk zijn verkregen en welke goederen tijdens het huwelijk zijn verkregen. Ook is het belangrijk welke schulden zijn opgebouwd voor het huwelijk en welke tijdens het huwelijk.

Indien er niet kan worden bewezen dat een goed of schuld voor het huwelijk is verkregen, wordt dit vermogen geacht tot het gemeenschappelijke vermogen te behoren. De nalatenschappen en schenkingen die een echtgenoot tijdens een huwelijk verkrijgt vallen dan niet meer onder de gemeenschap van goederen.

De bezittingen en schulden die voor het huwelijk zijn gemaakt, blijven bij de desbetreffende persoon. Het is dus van belang om bij te houden welke bezittingen en schulden voor het huwelijk zijn ontstaan en welke gedurende het huwelijk zijn ontstaan.

Conclusie

Kortom, alleen de bezittingen en schulden die tijdens het huwelijk zijn opgebouwd worden ‘gedeeld’. Het blijft echter nog steeds mogelijk om huwelijkse voorwaarden op te maken en iedere gemeenschap van goederen uit te sluiten. Ook kan nog steeds getrouwd worden in gemeenschap van goederen wanneer dit vastgelegd wordt bij de notaris. De nieuwe wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen treedt op 1 januari 2018 in werking.

Mocht u nog vragen hebben over de beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen of wilt u advies hieromtrent, neem dan gerust contact met ons op.