Klachtenregeling

Heeft u een klacht of geschil? kijk dan op de onderstaande link. De doelstellingen van de klachtenregeling zijn:

  • het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen.
  • het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen.
  • behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling.
  • medewerkers trainen in cliëntgericht reageren op klachten.
  • van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtenbehandeling en klachtenanalyse.
  • Voor de interne klachtenregeling klik op de link: Interne klachtenregeling