Revolutionaire veranderingen in het arbeidsrecht
2015 is het jaar van verandering op het gebied het arbeidsrecht. In dit korte artikel twee belangrijke wijzigingen in het arbeidsrecht. In de volgende artikelen zal ik ingaan op andere wijzigingen die op komst zijn vanaf 1 juli 2015.

Tijdelijke arbeidsovereenkomsten moeten formeel opgezegd worden
Tot 1 januari 2015 was het zo dat een tijdelijke arbeidsovereenkomst automatisch afliep. Dit leverde voor werknemers vaak veel onduidelijkheid op, omdat niet altijd duidelijk was dat de arbeidsovereenkomst beëindigd was.

Vanaf 1 januari 2015 moeten werkgevers hun werknemers schriftelijk informeren over het al dan niet verlengen van de arbeidsovereenkomst.

Wanneer de werkgever dit niet doet en als de arbeidsovereenkomst wordt stopgezet na de overeengekomen looptijd, dan is de werkgever zijn werknemer één maandloon verschuldigd.

De ontslagvergoeding verdwijnt vanaf 1 juli 2015
Als een werknemer nu ontslagen wordt, wordt aan de hand van de kantonrechtersformule bepaald wat de hoogte van de ontslagvergoeding zal zijn. Hierbij spelen onder andere de factoren, leeftijd van de werknemer, lengte van het dienstverband en verwijtbaarheid een belangrijke rol bij de bepaling van de hoogte van de vergoeding. Vanaf 1 juli 2015 zal de ontslagvergoeding volgens de kantonrechtsformule geheel verdwijnen en geldt de transactievergoeding voor de bepaling van de hoogte van de vergoeding.

Deze transactievergoeding wordt meestal toegekend als een werknemer na twee jaar in dienst te zijn geweest wordt ontslagen. Deze vergoeding bedraagt een derde maandsalaris per gewerkt jaar en vanaf het tiende dienstjaar een half maandsalaris per dienstjaar. Maximaal bedraagt de transitievergoeding € 75.000 euro, of maximaal een jaarsalaris wanneer de werknemer meer dan 75.000 euro per jaar verdient. In sommige situaties, wordt geen transactievergoeding toegekend. Hierbij kan gedacht worden aan de economische omstandigheden van de werkgever en de verwijtbaarheid van de werknemer aan het gegeven ontslag.

Wilt u meer weten over het arbeidsrecht, neem dan vrijblijvend contact op met Advocatenkantoor Van Wessel. Wij zijn een jong advocatenkantoor met een frisse kijk op uw zaak.

T: 0180700250
E: info@advocatenkantoorvanwessel.nl