Ontslag op staande voet van een werknemer

ontslag op staande voetEnige tijd geleden nam een werkgever contact met ons op, omdat deze zijn werknemer wenste te ontslaan.
Wat was het geval? De werknemer had een aantal privé pakketten verstuurd op rekening van de werkgever. Eerst leek het om twee pakketten te gaan, maar tijdens de schorsing en na onderzoek bleek al snel dat het meer dan 10 pakketten betrof in een periode van twee maanden. De werkgever wilde de werknemer uiteraard direct ontslaan.

Dringende reden voor ontslag op staande voet

Een ontslag dat direct ingaat, noemen we ook wel een ontslag op staande voet. In Amerikaanse films zien we regelmatig dat iemand te horen krijgt: ‘you’re fired’. Je ziet vervolgens dat de persoon die ontslagen wordt, met een kartonnen doos met zijn eigen spullen naar huis gaat.

In Nederland werkt het anders en moet er een dringende reden zijn voor ontslag op staande voet. Een dringende reden is zo’n belangrijke reden dat in redelijkheid niet verlangd kan worden van de werkgever dat hij kiest voor een minder ingrijpende maatregel dan direct ontslag. Is deze dringende reden er niet, dan kan in beginsel geen geldig ontslag op staande voet plaatsvinden.

Voorbeelden van dringende redenen zijn:

• werkweigering (meermaals);
• bijklussen voor eigen gewin van uw werknemer bij uw klanten;
• ernstige onbekwaamheid voor het uit te voeren werk;
• geweldsincidenten;
• schending van de geheimhoudingsplicht.

Onverwijldheid bij ontslag op staande voet

Nadat u als werkgever weet van de dringende reden moet direct overgegaan worden tot ontslag op staande voet. Er kan dus niet lang gewacht worden. Een voorbeeld: als een werknemer zijn leidinggevende geslagen heeft, moet de werkgever direct overgaan tot ontslag en de reden vermelden in de ontslagbrief. Dit wordt onverwijldheid genoemd.

Als er te lang tussen zit, is dit een reden voor een werknemer om het gegeven ontslag aan te vechten, ondanks dat er sprake is  van een dringende reden. Immers, lijkt het dan niet zo dringend dat direct ontslag noodzakelijk is, daar er immers gewacht is.

Gevolgen van een ontslag op staande voet voor een WW uitkering

Een ontslag op staande voet heeft voor een werknemer heel vergaande gevolgen. Dit wordt in het arbeidsrecht dan ook wel een paardenmiddel genoemd.

Allereerst is de werknemer die ontslagen wordt, zijn baan kwijt met alle gevolgen van dien. Daarnaast is er bij ontslag op staande voet sprake van een ontslag waarbij de werknemer schuld heeft aan het ontslag, verwijtbare werkeloosheid. Gevolg hiervan is dat de werknemer geen recht heeft op een WW-uitkering. De werknemer heeft dan per direct geen inkomen meer.

Dit paardenmiddel van ontslag op staande voet moet dus niet te lichtvaardig worden toegepast door u als werkgever. Bovendien blijkt uit de jurisprudentie dat het lang niet altijd correct wordt toegepast en vaak niet het juiste middel is.

De omstandigheden van het geval

Het uiten van bijvoorbeeld bedreigende taal kan soms wel, maar soms ook (net) geen dringende reden opleveren. Alles hangt af van de omstandigheden van het geval. Daarbij moeten o.a. de volgende factoren meegewogen worden:
• is de werknemer al vaker gewaarschuwd voor dergelijk gedrag?
• is er sprake van een kort of juist lang dienstverband?
• functioneert de werknemer verder goed?
• wat is de functie van de werknemer? Is het in die functie gebruikelijk dat er af en toe sprake is van grof taalgebruik?
• verkeerde de werknemer in een overspannen toestand toen hij de uitlatingen deed? Was de werkgever ervan op de hoogte dat de werknemer zich in een overspannen toestand bevond?

De persoonlijke omstandigheden van de werknemer spelen dus ook een rol bij de vraag, of er in dit specifieke geval sprake is van een dringende reden.

Tips voor een werkgever die ontslag op staande voet wil toepassen bij een werknemer

• Laat u goed adviseren of er sprake is van een dringende reden of niet;
• Wacht niet te lang, dus ga er geen paar nachtjes over slapen als u wilt overgaan tot ontslag op staande voet, maar handel direct;
• Overweeg of er ook alternatieve methoden zijn om te komen tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst.