Laatst  kwam er een kapster bij ons die niet langer door haar werkgever betaald werd en een maand geleden was er een werkgever die haar werknemer vanwege ziekte de helft betaalde, want ze werkte niet. Dit is niet correct.

Loondoorbetaling tijdens ziekte

Bij ziekte is een werkgever verplicht het loon van een werknemer door te betalen. Indien uw werkgever niet voldoet aan de re-integratieverplichtingen en niet zoekt naar mogelijkheden om uw herstel te versnellen of naar een andere werkplek binnen of buiten de organisatie zoekt kan dit grote gevolgen hebben.

Zelfs kan deze loondoorbetalingsverplichting van twee jaar worden verlengd, indien een werkgever onvoldoende aan re-integratie doet. Tijdens deze periode kan een werkgever een werknemer niet wegens ziekte ontslaan.

Re-integratie plicht bij ziekte

De re-integratieverplichting geldt zowel voor u als werknemer als voor de werkgever. Indien u niet aan uw re-integratieverplichtingen voldoet dan kan dit betekenen dat de werkgever na een waarschuwing uw loonbetaling mag opschorten. Een werkgever stuurt u dan een brief waarin gesteld wordt dat u tot het moment dat u uw plichten nakomt geen loon krijgt.

Stopzetten loon

Ook kan in bepaalde gevallen gekozen worden voor het stopzetten van het loon. Het verschil hiertussen lijkt heel klein, maar is erg groot. Zo krijgt u bij opschorting weer uw volledige loon vanaf het moment dat u uw plichten nakomt. Bij stopzetting mist u een periode uw loon.

Bij de re-integratieplicht speelt de bedrijfsarts een belangrijke rol, hij of zij geeft aan welke arbeid u eventueel nog kunt verrichten. U kunt overigens ook een herbeoordeling aanvragen bij het UWV als u het niet eens bent met de beoordeling van de bedrijfsarts.

Let op!


Waar u vooral voor moet uitkijken is tijdens ziekte uw arbeidsovereenkomst te beëindigen. Dan heeft u in beginsel geen recht op een WW uitkering of ZW-uitkering. Dus dit heeft nogal grote gevolgen.

Laat u dus goed adviseren door een advocaat gespecialiseerd in het arbeidsrecht als voorstellen tot beëindiging door uw  werkgever worden gedaan.