Niet ontvangen loon Het komt regelmatig voor dat mensen bij ons komen en dat ze zeggen dat ze nog geld van een werkgever tegoed hebben. Vaak is het dan zo dat het contract of de cao niet goed wordt toegepast en de werknemer te weinig loon krijgt. Ook zien wij regelmatig werknemers die geen toeslagen ontvangen. […]

Als u wilt scheiden kunnen partners kiezen voor een gezamenlijke advocaat, in plaats van ieder een eigen advocaat.

Onduidelijkheid over algemene voorwaarden.In de praktijk zien we regelmatig dat ondernemers zich hierop beroepen, terwijl deze niet van toepassing blijken te zijn. Naast dat ze niet goed opgesteld zijn, is dit een van de meest voorkomende zaken waar het fout gaat. Vaak blijkt er veel onduidelijkheid over te bestaan wat weer tot vervelende discussies leidt. Als u wilt […]

Ontslagvergoeding, hoe hoog is die Vaak wordt ons de vraag gesteld of de door de werkgever aangeboden ontslagvergoeding of gouden handruk wel voldoende is. Als deze vraag gesteld wordt is er vaak  eerder sprake van een zilveren of koperen of loden handdruk. Deze schijnbaar eenvoudige vraag heeft vaak een wat langer antwoord. In dit kort […]

Geheimhoudingsovereenkomst opstellen: wanneer is dat nodig? In verschillende situaties is het verstandig om geheimhouding met de ander partij overeen te komen en een geheimhoudingsovereenkomst op te stellen. Hierbij kunt u denken aan iemand die een nieuw concept wil exploiteren en daarvoor een zakenpartner zoekt. Of als u een samenwerking wil aangaan waarbij het van belang […]