Gezamenlijke advocaat bij echtscheiding

Als u wilt scheiden kunnen partners kiezen voor een gezamenlijke advocaat, in plaats van ieder een eigen advocaat.

Algemene voorwaarden van Toepassing?

Onduidelijkheid over algemene voorwaarden In de praktijk zien we regelmatig dat ondernemers zich beroepen op algemene voorwaarden, terwijl deze niet van toepassing blijken te zijn. Naast dat ze niet goed opgesteld zijn, is dit een van de meest voorkomende zaken waar het fout gaat. Vaak blijkt er veel onduidelijkheid over te bestaan wat weer tot vervelende discussies leidt. […]

Ontslagvergoeding bepalen

Ontslagvergoeding, hoe hoog is die Vaak wordt ons de vraag gesteld of de door de werkgever aangeboden ontslagvergoeding of gouden handruk wel voldoende is. Als deze vraag gesteld wordt is er vaak  eerder sprake van een zilveren of koperen of loden handdruk. Deze schijnbaar eenvoudige vraag heeft vaak een wat langer antwoord. In dit kort […]

Geheimhoudingsovereenkomst opstellen

Geheimhoudingsovereenkomst opstellen: wanneer is dat nodig? In verschillende situaties is het verstandig om geheimhouding met de ander partij overeen te komen en een geheimhoudingsovereenkomst op te stellen. Hierbij kunt u denken aan iemand die een nieuw concept wil exploiteren en daarvoor een zakenpartner zoekt. Of als u een samenwerking wil aangaan waarbij het van belang […]

Ontslag tijdens ziekte en arbeidsongeschiktheid