Werkgever weigert vakantie toe te kennen bij vakantieaanvraag

De skistokken en snowboards zijn nog niet in de kast opgeborgen en men is alweer een nieuwe vakantie aan het plannen. Dit kan echter niet voordat er een vakantieaanvraag ter goedkeuring bij uw werkgever is ingediend. Bij sommige bedrijven zorgt de vakantieaanvraag voor veel onrust en spanningen bij het personeel onderling. Met name speelt dit […]

Cameratoezicht door werkgevers

Regelmatig wordt ons de vraag gesteld hoe het zit met het filmen van werknemers, of te wel cameratoezicht door werkgevers. In dit artikel gaan we hier op in, aangezien dit niet altijd op een correcte wijze geschiedt.

Begin dit jaar werd een vrouwelijke kantinemedewerker van Detailresult Productie Personeel (DRP) ontslagen op staande voet voor het stelen van een pakje Optimel. De vrouw was het hier niet mee eens en stapte naar de kantonrechter. Echter werd de vrouw door de kantonrechter in het ongelijk gesteld. Met deze beslissing werd haar ontslag op staande […]

beperking wettelijke gemeenschap van goederen

  Op 28 maart 2017 is het wetsvoorstel beperking wettelijke gemeenschap van goederen door de Eerste Kamer aangenomen. De nieuwe wet is vanaf 1 januari 2018 van toepassing. Dit heeft grote gevolgen voor de huwelijken gesloten na 1 januari 2018.

ontslagvergoeding delen bij echtscheiding

Regelmatig komt de vraag voor of het delen van een ontslagvergoeding bij echtscheiding nodig is. In dit artikel beschrijven we wanneer dit het geval is en wanneer niet.

Billijke vergoeding

Vanaf 1 juli 2015 bestaat de billijke vergoeding in het arbeidsrecht. Deze vergoeding bestaat naast de transitievergoeding. Daar de transitievergoeding vaak niet erg hoog uitvalt, wordt vaak gevraagd of er niet nog een andere hogere vergoeding is die kan worden toegekend. Overigens zien we in onderhandelingen met werkgevers dat we vaak veel hoger uitkomen dan […]

fictieve opzegtermijn

Voortijdige opzegging en de fictieve opzegtermijn In dit artikel gaan we in op de fictieve opzegtermijn. Een begrip wat niet altijd bekend is, maar wat grote gevolgen kan hebben. In het arbeidsrecht kan zowel de werknemer als de werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen. Echter moet er bij voortijdige opzegging van de arbeidsovereenkomst rekening worden gehouden met de […]

bijklussen naast het werk nevenactiviteiten beding

In veel arbeidsovereenkomsten is door de werkgever een bepaling opgenomen, dat de werknemer geen betaalde of onbetaalde activiteiten mag verrichten zonder toestemming van de werkgever. Vaak wordt de vraag gesteld of een werknemer zich hieraan ook echt dient te houden, of dat het niet zo serieus genomen hoeft te worden. Het beding moet echter heel […]