Ontslag met wederzijds goedvinden

Een van de meest voorkomende manieren van ontslag, is ontslag met wederzijds goedvinden. Bij deze vorm van ontslag komen werkgever en werknemer samen overeen dat ze de arbeidsovereenkomst eindigen.

Scheiding van tafel en bed

Er zijn cliënten die bij ons komen voor een echtscheiding en zeggen dat ze dan al gescheiden zijn van tafel en bed. Ze wonen niet langer samen in een huis bedoelen ze dan. In het burgerlijk wetboek wordt echter met een scheiding van tafel en bed iets anders bedoeld.

indexering alimentatie advocaat

Indexering alimentatie 2017

Indexering alimentatie: waar moet men op letten Niet iedereen staat er altijd bij stil dat de alimentatie jaarlijks geïndexeerd moet worden. Het leven wordt over het algemeen duurder en dus is er meer alimentatie nodig om precies dezelfde koopkracht te hebben.

Alimentatie 2015

Alimentatie 2015: Veranderingen kinderalimentatie door Hoge Raad uitspraak Op 9 oktober 2015 heeft de hoge Raad een revolutionaire uitspraak gedaan omtrent kinderalimentatie.

Echtscheidingsadvocaat voor ondernemers

Als ondernemer scheiden is aan de ene kant precies hetzelfde als scheiden voor ieder ander. Zo moet er sprake zijn van duurzame ontwrichting van het huwelijk en een als er kinderen zijn een ouderschapsplan worden opgesteld. Ook bij een ondernemer speelt dat het emotioneel pijnlijk kan zijn en dat er een verdeling van vermogen moet plaatsvinden. Echter speelt er nog veel meer en zitten ondernemers vaak met diverse vragen die onder te verdelen zijn in de volgende categorieën.

Niet wijzigingsbeding in convenant

Niet wijzigingsbeding en beperkt wijzigingsbeding Gelukkig eindigt niet elke scheiding in een vechtscheiding, maar worden regelmatig de afspraken vastgelegd in een overeenkomst die convenant genoemd wordt. Hierin worden zaken omtrent alimentatie, het huis, de verdeling van goederen opgenomen. Met betrekking tot de alimentatie wordt ook wel eens een niet wijzigingsbeding of beperkt wijzigingsbeding overeengekomen, zodat […]

Vaststellingsovereenkomst herroepen

Bedenktijd bij een vaststellingsovereenkomst De meeste arbeidsovereenkomsten die beëindigd  worden, worden door middel van vaststellingsovereenkomst beëindigd.  Onder bepaalde omstandigheden kan een vaststellingsovereenkomst worden vernietigd. Hierbij kan gedacht worden aan de situatie dat een werknemer onder druk is gezet of zich niet bewust is geweest van het geen hij of zij getekend heeft. In die gevallen […]

Woning bij scheiding

Hoe zit het met de woning bij een scheiding? Een van de lastigste dingen om te verdelen bij een scheiding is de woning. De woning die bewoont wordt ten tijde van het huwelijk wordt ook wel de echtelijke woning genoemd.