Concurrentiebeding en relatiebeding

In veel arbeidscontracten staan bepalingen opgenomen zoals een concurrentiebeding of relatiebeding. Bij het tekenen van het arbeidscontract is hier meestal niet zoveel aandacht voor.

Vaak wordt gedacht dat je er geen ‘last’ van zal hebben. Toch blijkt een concurrentiebeding en een relatiebeding nog vaak vervelend te kunnen uitpakken voor een werknemer.

We zien dan ook regelmatig cliënten die bij ons als arbeidsadvocaat komen, met doel hier iets aan te doen. Immers kunnen ze werken waar ze willen.

Wat is een concurrentiebeding?

Een concurrentiebeding is eigenlijk een verbod voor de werknemer om na het werken bij zijn werkgever soortgelijke activiteiten uit te oefenen als ondernemer of bij een ander bedrijf in loondienst.

Dit wordt schriftelijk overeengekomen in de arbeidsovereenkomst dan wel in een aparte overeenkomst. Mondeling kan niet!

Wat is het doel van en concurrentiebeding?

Een concurrentiebeding is er om de werkgever te beschermen tegen oneerlijke concurrentie. Immers kan een manager anders met alle kennis die is opgedaan bij een concurrent aan de slag. Deze weet dan alles over prijzen en werkprocessen etc.

Aan de andere kant weet bijvoorbeeld een schoonmaker niet veel over prijzen ed. Dus is een concurrentiebeding niet nodig en daarmee houdt deze geen stand.

Of een bedrijf zou goede werknemers kunnen ‘wegkapen’ bij een concurrerend bedrijf. Dit wil men voorkomen.

Wat zijn de beperkingen die worden opgenomen?

In de meest voorkomende gevallen worden er in het concurrentiebeding beperkingen opgenomen omtrent:

  • De tijd. Hierbij kunt u denken aan het feit dat u binnen 1 of 2 jaar niet bij een concurrerend bedrijf mag werken.
  • Het type nieuwe werkgever. In het concurrentiebeding kan worden opgenomen dat u niet bij de grootste concurrent van uw werkgever mag gaan werken.
  • Het soort werk dat u mag doen. U mag bijvoorbeeld niet soortgelijk werk vervullen zoals u bij uw oude werkgever heeft gedaan.
  • De plaats. Dit houdt in dat er bijvoorbeeld kan worden opgenomen dat u niet bij concurrerende bedrijven binnen een straal van 50 kilometer werkzaam mag zijn.

Wanneer is een concurrentiebeding geldig?

Een concurrentiebeding is niet altijd geldig. Hieraan zitten voorwaarden verbonden. Deze voorwaarden zijn:

  • dat het beding moet zijn gesloten met een meerderjarige,
  • dat het schriftelijk moet zijn opgenomen en dat er geen sprake is van een tijdelijk contract.

Indien de bepaling aan deze voorwaarde voldoet, is er in principe sprake van een geldig concurrentiebeding. Al is dit niet altijd het geval.

Wat is de maximale termijn en afstand?

Er is wettelijk gezien geen maximale termijn. Wel is het zo dat als een termijn langer dan twee jaar is, we kunnen regelen dat de termijn verkort wordt via de rechtbank.

Ook wat betreft de afstand valt vaak op dat voor heel Nederland gekozen wordt. Dit betekent soms dat een medewerker in heel Nederland niet zou kunnen werken. Vaak is dit beperkend en kunnen we verzoeken de afstand te verkleinen tot een acceptabele afstand.

Mag er in een tijdelijk contract een concurrentiebeding staan?

In principe is een concurrentiebeding niet geldig wanneer deze is opgenomen in een tijdelijk contract. Op deze hoofdregel geldt slechts 1 uitzondering. Dit is het geval wanner de werkgever kan aantonen dat er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

Slechts wanneer hier sprake van is, mag een werkgever een concurrentiebeding opnemen in een tijdelijk contract.

Een aanvullende eis hierop is wel dat er in het contract duidelijk gemotiveerd moet staan waarom deze belangen er zijn. Indien dit niet door de werkgever wordt gedaan is het beding dan ook niet geldig.

Wat is een relatiebeding?

Een relatiebeding is een vorm van een concurrentiebeding. In een relatiebeding worden afspraken opgenomen over hoe u na het dienstverband bij uw werkgever, om dient te gaan met diens relaties.

Bij relaties moet u denken aan bijvoorbeeld bedrijven waar uw werkgever mee samen werkt of klanten van de werkgever.

Wat is het doel van een relatiebeding?

Vaak zorgt een relatiebeding ervoor dat wanneer u naar een nieuw bedrijf gaat u geen relaties mag meenemen naar uw nieuwe werkgever of uw eigen onderneming. Immers zou u op deze manier uw ex-werkgever kunnen schaden.

Klanten in veel branches zijn namelijk meer verbonden aan de persoon die ze bedient dan een bedrijf.

Voor de voorwaarden van een rechtsgeldig relatiebeding zijn dezelfde voorwaarden als die van een concurrentiebeding van toepassing.

Blijven een concurrentie- en relatiebeding werken bij ontslag?

Hierbij geldt dat indien de bedingen rechtsgeldig zijn opgenomen in het contract, dat deze gewoon hun werking hebben na het ontslag.

Dit kan dus behoorlijk belemmerend werken. Hierdoor kan het lastig worden een nieuwe baan te krijgen of een bedrijf te starten.

Hoe kom je van een concurrentiebeding af?

In de praktijk blijkt vaak dat er tussen werknemer en werkgever afspraken te maken zijn. We doen dit dan ook heel regelmatig.

In veel gevallen vindt een ontslag namelijk plaats doormiddel van een vaststellingsovereenkomst. Tijdens de totstandkoming van een dergelijke overeenkomst is er voor de werknemer onderhandelingsruimte. Als werknemer is het dan ook verstandig om te komen tot goede afspraken.

Dit zorgt voor meer kansen op de arbeidsmarkt voor de werknemer. Vaak is het hierom verstandig altijd door een arbeidsrecht advocaat te laten kijken naar uw zaak, zodat u niet met problemen komt te zitten.

Kun je ook naar de rechter?

Als u er niet uitkomt met de werkgever, kunt u ook naar de rechter. Deze gaat beoordelen of het beding geschorst kan worden.

Bijvoorbeeld dat de straal minder wijd wordt of dat de periode ingekort wordt van bijvoorbeeld 3 naar 1 jaar. Er vindt met name een toets plaats op grond van de redelijkheid.

Immers moet je ook je brood kunnen verdienen nadat je weggaat bij je werkgever.

Neem contact met ons op!

Een relatie- en concurrentiebeding is dus voor zowel werknemer als werkgever een belangrijk onderwerp. Van groot belang dus dat dit goed wordt geregeld en alles volgens de wettelijke voorschriften wordt vormgegeven.

Zeker ook wanneer u een vaststellingsovereenkomst aangeboden heeft gekregen, vergt dit onderwerp vaak net nog wat extra aandacht.

Heeft u vragen gekregen naar aanleiding van dit artikel of wenst u advies omtrent een concurrentie- en relatiebedingen? Neem dan contact op met Advocatenkantoor Van Wessel.